Disclaimer
English

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Arjan Esschendal met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Arjan Esschendal verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Arjan Esschendal worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Arjan Esschendal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Arjan Esschendal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Arjan Esschendal opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Arjan Esschendal alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Arjan Esschendal niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Arjan Esschendal worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Arjan Esschendal uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Arjan Esschendal worden onderhouden wordt afgewezen.